Ad #1379
Publish on 05-22-2017
Zobacz inne oferty MazuryAktywne.pl

Kontakt

Węgielsztyn
Adres: Węgielsztyn

Treść

Węgielsztyn i kościół z XV wieku.

Węgielsztyn – wieś sołecka na Warmii i Mazurach licząca 380 mieszkańców (dane z 2010 roku), położona 9 km na północny zachód od Węgorzewa. Jest to jedna z najstarszych miejscowości na Mazurach, bowiem została założona w początkach XV wieku. Akt lokacyjny wystawiony przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Ulricha von Jungingena ma datę 6 września 1406 roku.

W 1478 roku – jak wynika ze źródeł historycznych – we wsi istniał już kościół parafialny. W wyniku reformacji świątynia przeszła w ręce protestantów. Taki stan utrzymał się do 1945 roku. Wraz ze zmianą przynależności państwowej ziem dawnych Prus Wschodnich, węgielsztyński kościół pw. św. Józefa przejęli katolicy. Parafię kanonicznie reaktywował 5 kwietnia 1962 ks. biskup warmiński Tomasz Wilczyński.

Kościół jest jednym z najstarszych zabytków w powiecie węgorzewskim. Zbudowany został z kamienia polnego, jednonawowy. W 1771 roku przeszedł remont, został powiększony. Reprezentuje styl późnogotycki. W kościele znajduje się niski chór, poligonalny, sklepiony gwiaździście. Wieża o wysokości 32 m z 1714 r., prawdopodobnie wybudowana na dawnych fundamentach. Ołtarz barokowy z 1620 roku. W nastawie znajduje się figuralne przedstawienie Chrystusa Ukrzyżowanego. Prezbiterium doświetlono dwoma oknami witrażowymi. W nich przedstawienia Maryi i Józefa z Dzieciątkiem. W kościele można także zobaczyć: granitową chrzcielnicę z czasów krzyżackich, XVII-wieczną, bogato zdobioną ambonę oraz krucyfiks z tego samego okresu. Poza tym organy wykonane w Królewcu. W drzwiach zakrystii i kruchty są zamki z XVII w.

W 1969 r. wykonano nową polichromię przedstawiającą obrazy z życia św. Józefa; jej autorem jest Kazimierz Falkowski. W 2006 r. na wieży usytuowano trzy dzwony o imionach: św. Józef Robotnik, Michał Archanioł i Jan Paweł II.

Niewątpliwie ciekawostką może być fakt, że w 1657 roku, w czasie rajzy tatarskiej po Prusach, mieszkańcy Węgielsztyna przetrwali w kościele oblężenie najeźdźców. Zatem na owe czasy był to obiekt bardzo solidny.

Mapa

Węgielsztyn 36, 11-600 Węgielsztyn, Polska

Zobacz też

Do zwiedzenia / Zabytki
10-14-2017

Święta Lipka to niewielka miejscowość położona 13 km od Kętrzyna i 6 km od Reszla. Słynie z położone[...]

Do zwiedzenia / Zabytki
05-14-2017

Gotycki kościół w Miłkach jest najstarszą świątynią w regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Nie ty[...]

Do zwiedzenia / Zabytki
10-09-2017

Mikołajki, dzięki Hotelowi Gołębiewski i pozostałej bazie noclegowej, kojarzą się z mazurskim kurort[...]

Do zwiedzenia / Zabytki
05-22-2017

Węgielsztyn i kościół z XV wieku. Węgielsztyn – wieś sołecka na Warmii i Mazurach licząca 380 mie[...]

Do zwiedzenia / Zabytki
05-17-2017

Najbardziej tajemniczym - wśród kwater niemieckich dowódców z II wojny światowej w dawnych Prusach W[...]

Do zwiedzenia / Zabytki
04-14-2017

Na przełomie XIX/XX wieku zbudowano w Giżycku liczącą ponad 30 metrów wieżę ciśnień, która stała się[...]

Do zwiedzenia / Zabytki
04-12-2017

Twierdza Boyen jest najważniejszym obiektem historycznym w Giżycku. Corocznie odwiedza ją około 80 t[...]

Do zwiedzenia / Zabytki
09-17-2018

Zapraszamy do zwiedzania dawnej kwatery Adolfa Hitlera - Wilczy Szaniec - zwanej polową stolicą III [...]