NF9A1515abx


Węgielsztyn i kościół z XV wieku.


Węgielsztyn – wieś sołecka na Warmii i Mazurach licząca 380 mieszkańców (dane z 2010 roku), położona 9 km na północny- zachód od Węgorzewa. Jest to jedna z najstarszych miejscowości na Mazurach , bowiem została założona w początkach XV wieku. Akt lokacyjny wystawiony przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Ulricha von Jungingena ma datę 6 września 1406 roku.

W 1478 roku – jak wynika ze źródeł historycznych – we wsi istniał już kościół parafialny. W wyniku reformacji świątynia przeszła w ręce protestantów. Taki stan utrzymał się do 1945 roku. Wraz ze zmianą przynależności państwowej ziem dawnych Prus Wschodnich, węgielsztyński kościół pw. św. Józefa przejęli katolicy. Parafię kanonicznie reaktywował 5 kwietnia 1962 ks. biskup warmiński Tomasz Wilczyński.

Kościół jest jednym z najstarszych zabytków w powiecie węgorzewskim, zbudowany został z kamienia polnego, jednonawowy. W 1771 roku przeszedł remont, został powiększony. Reprezentuje styl późnogotycki. W kościele znajduje się niski chór, poligonalny, sklepiony gwiaździście. Wieża o wysokości 32 m z 1714 r., prawdopodobnie wybudowana na dawnych fundamentach. Ołtarz barokowy z 1620 roku. W nastawie znajduje się figuralne przedstawienie Chrystusa Ukrzyżowanego. Prezbiterium doświetlono dwoma oknami witrażowymi. W nich przedstawienia Maryi i Józefa z Dzieciątkiem. W kościele można także zobaczyć: granitową chrzcielnicę z czasów krzyżackich, XVII-wieczną, bogato zdobioną ambonę oraz krucyfiks z tego samego okresu. Poza tym organy wykonane w Królewcu. W drzwiach zakrystii i kruchty są zamki z XVII w.

W 1969 r. wykonano nową polichromię przedstawiającą obrazy z życia św. Józefa; jej autorem jest Kazimierz Falkowski. W 2006 r. na wieży usytuowano trzy dzwony o imionach: św. Józef  Robotnik, Michał Archanioł i Jan Paweł II.

Niewątpliwie ciekawostką może być fakt, że w 1657 roku, w czasie rajzy tatarskiej po Prusach,  mieszkańcy Węgielsztyna przetrwali w kościele oblężenie najeźdźców. Zatem na owe czasy był to obiekt bardzo solidny.

NF9A1510ax


NF9A1513abx


NF9A1516abx


NF9A1522abx


NF9A1525ax


NF9A1517ax


zdjęcia przy współpracy ze skoknasztuke.pl